ร่วมงานกับเรา Medline
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
ผู้นำเข้าและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 25 ปี
ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการขยายงานในปี 2560
สวัสดิการที่ได้รับสำหรับพนักงาน OF
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้สำหรับซื้อบ้านและรถยนต์
 • เงินช่วยเหลือ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส
 • พักร้อนประจำปี
 • ปรับเงินขึ้นประจำปี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางตำแหน่งงาน)
สวัสดิการที่ได้รับสำหรับพนักงานขาย (PC)
 • คอมมิชั่นรายเดือน/ราย 6 เดือน
 • ค่าหยิบ
 • Incentive
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ารถ (PC Event)
 • ค่าภาษา
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้สำหรับซื้อบ้านและรถยนต์
 • เงินช่วยเหลือ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัส
 • พักร้อนประจำปี
 • ปรับเงินขึ้นประจำปี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ (บางตำแหน่งงาน)
 PC (Brand Nutriliving) ประจำที่ Show DC พระราม 9 (รองรับลูกค้าชาวจีน) จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

1. เพศ หญิง/ สาวประเภท 2
2. ม.6 ขึ้นไป
3. อายุ 20 ปีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ด้านการขาย 1 - 2 ปีขึ้นไป
5. มีใจรักงานขายและงานบริการ
6. สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
7. ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน
8. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว
9. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาฉะฉาน เข้าหาลูกค้า
10. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แนะนำสินค้าและให้บริการภายในร้าน
2. จัดเรียง เติมสินค้าให้เต็มร้านอยู่เสมอ
3. ส่งรายงานยอดขายให้กับสำนักงานใหญ่
4. ดูแลความสะอาดในร้าน
 Cashier (Brand Nutriliving) ประจำที่ Show DC พระราม 9 (รองรับลูกค้าชาวจีน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศ หญิง
2. ม.6 ขึ้นไป
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ด้านการขาย 1 - 2 ปีขึ้นไป
5. สามารถใช้โปรแกรม POS ได้เป็นอย่างดี
6. มีใจรักงานขายและงานบริการ
7. สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
8. ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน
9. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว
10. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาฉะฉาน เข้าหาลูกค้า
11. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รักษา รับผิดชอบเงินสด/ บัตรเครดิต/ Coupon จากยอดขายภายในร้าน
2. รักษา รับผิดชอบเงินสดย่อย เงินทอน 
3. คิดเงินในระบบ POS/ ออกใบกำกับภาษี/ สรุปปิดยอดขาย/ ส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆ
4. ทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย บันทึกข้อมูลลูกค้า

 Marketing Supervisor (Brand Nutriliving) ประจำสำนักงานใหญ่(ลาดกระบัง) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศชาย/ หญิง
2. ปริญญาตรีทางด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 28 ปีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ในตำแหน่ง Supervisor อย่างน้อย 3 ปี
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6. สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
7. ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน
8. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว
9. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบดูแล วางแผน จัดกิจกรรมทางการตลาดทั้ง Online และ Offline เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
2. วางแผนและทำกิจกรรมสื่อการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย
3. วางแผนการจัดทำ Promotion รายเดือน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าสมาชิก
5. ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด/ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. วางแผนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
7. วางแผน บริหารจัดการ กำกับ ดูแลหน้าร้านและพนักงานภายในร้าน
 Product Manager ประจำสำนักงานใหญ่ (ลาดกระบัง) 6 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศชาย/ หญิง
2. ปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์หรือปริญญาโท
3. อายุ 32 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป มีภาวะผู้นำสูง
5. บริหารทีมการตลาดหรือทีมขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีแนวคิดเชิงธุรกิจที่ดี
8. สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่างๆในเชิงลึกได้
9. สื่อสารทั้งการพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ กล้าทำ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
11. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
12. ใช้งาน Computer และ Microsoft office ได้คล่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารงานการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาโรคหัวใจ/ โรคเบาหวาน
2. วางกลยุทธ์สินค้าเชิงวิชาการ
3. วิเคราะห์สภาพตลาด คู่แข่ง ค้นหาโอกาสใหม่ๆ
4. บริหารยอดขายในกลุ่มที่ดูแลและวางแผนการเจริญเติบโต

 Programmer ประจำสำนักงานใหญ่ (ลาดกระบัง) 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศชาย/ หญิง
2. ปวส - ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
3. อายุ 24 - 30  ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Crystal  Report ได้
5. มีประสบการณ์ด้าน System  operation software 2 ปีขึ้นไป
6. เคยใช้ระบบงาน ERP  SAP และ Tool ต่างๆ ของ SAP เช่น Query , Smartform , BI มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานนอกเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เขียนโปรแกรม Crystal  Report ,SQL, VB.Net, ERP , JAVA , ABAP
2. ดูแลระบบ SAP Application

 Product Consultant 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศชาย/ หญิง
2. ม.6 ขึ้นไป
3. อายุ 18  ปีขึ้นไป
4. มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย งานบริการ
5. มีประสบการณ์ด้านการขาย แนะนำสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
7. สามารถทำงานนอกเวลา วันหยุด ทั้งในกทม. และ ตจว.
8. สามารถจัดการ ขนของ จัดบูทออกงานเองได้ (บริษัทมีค่าใช้จ่ายให้ตามจริง)
9. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และรับส่งเมล์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภคที่ร้านค้าอย่างเข้าใจและถูกต้อง
2. ประสานงานกับทีมขายและการตลาดในการลงพื้นที่ ร้านค้า และงาน Event ต่างๆ
3. ทำรายงานสรุปตามหัวข้อที่กำหนด ส่งทุกครั้งหลังจบงาน

 Sale Executive (Online) ประจำสำนักงานใหญ่ (ลาดกระบัง) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้ด้าน Digital Marketing/ E-commerce/ Direct Marketing
5. มีประสบการณ์การทำตลาด E-commerce และ Online อื่นๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดหา Website E-commerce เพื่อนำสินค้าภายใต้บริษัทเข้าจำหน่าย
2. ดูแลการขาย E-commerce ทุกช่องทาง พร้อมรายงานการขายทุกสัปดาห์
3. Update ข้อมูลสินค้า ราคา Promotion กิจกรรมต่างๆ เพื่อ Post ลงใน Website
4. สร้าง Content ทำสื่อโฆษณา เพื่อส่งเสริมการขายทั้ง Offline และ Online
5. หาช่องทางการตลาด Online ที่น่าสนใจ นำเสนอผู้บริหาร

 Customer Service ประจำสำนักงานใหญ่ (ลาดกระบัง) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศหญิง อายุ 23 – 28   ปี
2. ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงาน Customer  Service  อย่างน้อย 2 ปี
4. ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ น้ำเสียงไพเราะ บุคลิกภาพดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Social  Media)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทำกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
 Marketing Support ประจำสำนักงานใหญ่ (ลาดกระบัง) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศหญิง อายุ 23 - 30   ปี
2. ม.6 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 2 ปี
4. ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เน้น Excel 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สนับสนุนงานของฝ่ายการตลาดด้าน Marketing Material/
Stock Control/ งานเอกสารเบิกจ่ายทั่วไป
 PC ประจำร้านยากรุงเทพ

ส.เจริญ(สะพานใหม่)/ พูลทวี,ศิริยา,เพ็ชรรัตน์ ฟาร์ม่า(บางกอกน้อย)/
จักรเพชรเภสัช(พระนคร)/ ศิริเวช1,2,3 (รังสิต)
 PC (น้ำแร่ Uriage) ประจำร้านวัตสันทั่วประเทศ

สยามสแควร์/ อนุสาวรีย์ชัย/ อิมพีเรียลลาดพร้าว/ ยูเนี่ยน มอลล์/
เมเจอร์รัชโยธิน/ เดอะวอล์คเกษตร – นวมินทร์/ เซ็นทรัลพระราม 3/
โลตัสบางกะปิ/ บิ๊กซีร่มเกล้า/ พาต้าปิ่นเกล้า/ สายใต้ใหม่/
เทสโก้ จรัญสนิทวงศ์/ เซ็นทรัลซิตี้บางนา/
โรบินสัน สมุทรปราการ ชั้น 2/ เซียร์ รังสิต/
ตลาดนานนาเจริญ(ปทุมธานี)/ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตชั้น 2/
มีนบุรี/แฟชั่นไอซ์แลนด์ 4/ เพลินนารี่มอลล์/ บิ๊กซีติวานนท์/
เทสโก้บางใหญ่/ เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์/
เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่พลาซ่า/ บิ๊กซีรัตนาธิเบศร์

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศชาย - หญิง/ สาวประเภท 2 ม.6 ขึ้นไป
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ด้านการขาย 1-2 ปีขึ้นไป
4. มีใจรักงานขายและงานบริการ
5. ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน
6. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว
7. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาฉะฉาน เข้าหาลูกค้า
8. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แนะนำสินค้าและให้บริการภายในร้าน
2. จัดเรียง เติม สินค้า ให้เต็มร้านอยู่เสมอ
3. ส่งรายงานยอดขายให้กับสำนักงานใหญ่
4. ดูแลความสะอาดในร้าน

 PC (น้ำแร่ Uriage) ประจำร้านวัตสันต่างจังหวัด

แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น/ บิ๊กซี ขอนแก่น/ บิ๊กซีลพบุรี/
เซ็นทรัล ขอนแก่น/ โรบินสันสระบุรี/ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต/ โลตัสตาก
 PC (อาหารเสริมแบรนด์ Nutri Master) ประจำร้านวัตสัน โซนกรุงเทพฯ

เซ็นเตอร์วัน/ โลตัสบางใหญ่/ บิ๊กซีบางใหญ่/ โลตัสลาดพร้าว โลตัสวังหิน/
แกรนพลาซ่างามวงศ์วาน เอสพนาด รัตนาธิเบศ/
รามคำแหง 24 The mall รามคำแหง/
บิ๊กซีสุขาภิบาล3 พาสิโอ สุขาภิบาล 3 /
เพียว เพสลสัมมากร บิ๊กซี ร่มเกล้า/ เจ มาร์เก๊ต เดอะวอค นวมินท์/
เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์วิลล์ คริสตัล ปาร์ค/
รามคำแหง 53 เดอะสตรีท รัชดา/เซียร์ รังสิต 2/
บิ๊กซีลำลูกกา คลอง4 โลตัส ลำลูกกาคลอง2/ บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ/
โลตัสหลักสี่/ ไอทีสแควร์/ ตลาดเหรียญทอง โลตัสคลอง7 ธัญญะ/
มีนบุรี/ แฟชั่นไอซ์แลนด์2 แฟชั่นไอซ์แลนด์3/
เดอะทรี ปทุมธานี บิ๊กซีรังสิต/ โลตัสหนองจอก/ บางปะกอก/
SF เพชรเกษม/ เซ็นทรัลศาลายา/ โลตัสปากท่อ โลตัสจรัญ/
ซีคอนบางแค/ เดอะพาสิโอพาร์ค/ บางรัก/ ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ 1/
ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ 2/ โรบินสัน สมุทรปราการชั้น 1 ชั้น 2/
โลตัสสุขุมวิท 50/ อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง/ เมก้า บางนา 1/
มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ/ มาบุญครองชั้น 2
 PC (อาหารเสริมแบรนด์ Nutri Master) ประจำร้านวัตสันต่างจังหวัด

1. ทวีกิจ สระบุรี/ ทวีกิจ บุรีรัมย์
2. โรบินสัน สระบุรี/ จันทบุรี/ ฉะเชิงเทรา/ สกลนคร
3. Tesco Lotus บิ๊กเจียง&เทสโก้(หนองคาย)/ เลย/ เพชรบูรณ์/ ชัยภูมิ/ ขอนแก่น/  บึงกาฬ/ ท่าบ่อหนองคาย/ อมตะซิตี้ ชลบุรี/บ้านบึง ชลบุรี/ บางปะอิน อยุทธยา/ ตราด/ นครสวรรค์/ อรัญประเทศ สระแก้ว/ ระยอง/ สุพรรณบุรี/ ตาก
4. ท๊อปแลนด์  เพชรบูรณ์
5. แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น
6. Big C ขอนแก่น/ ลพบุรี/ ระนอง/ บิ๊กซีอยุธยา/ มหาโพธิ์ ปราจีนบุรี/ กำแพงเพชร/ บุรีรัมย์
7. เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น/ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต/ เซ็นทรัล สมุย/ เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
8. NK พังงา/ ตะกั่วป่า พังงา/ โว้ค กระบี่/ ด่านนอกสงขลา/ โคลีเซียม สุราษฎร์ธานี/ พัทยากลาง/ อยุธยาปาร์ค 2 สตาร์พลาซ่า อรัญประเทศ สระแก้ว/ ซีเค พลาซ่า ระยอง
 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. เพศชาย/ หญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รอบคอบ ช่างสังเกต มีความขยันอดทน ทุ่มเทต่องาน
5. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้
6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำและนำเสนอแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ตรวจวัดและตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดทำรายงานการติดตามแก้ไข/ ปรับปรุง
3. ทำการสอบสวนอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน หาแนวทางแก้ไขป้องกัน และรายงานผลเสนอแนะต่อนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. แนะนำ สอนงานและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยฯ
5. รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยแและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. จัดทำและประสานงานกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ---------------------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน เวลา 8.30 - 16.00 น.
หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติการทำงานและรูปถ่าย มาที่
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
30 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทรศัพท์: 09-0665-9368 หรือ 0-2026-3138 ต่อ 1103
Email : hr_m@medline.co.th
Copyright © 2016 Medline Co., Ltd. All Rights Reserved.